široký výběr  barevnice nití, mohu vybrat odstín, který se hodí k Vámi vybrané látce

 

 

ppl


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky:

 

Kontaktní adresa:

Sobotková Lucie

v cihelně 335

330 22  Zbůch

IČ. 01144626

DIČ: CZ 7855142163

 

tel:607955841

email: Sobotkova.1@seznam.cz

 

Informace o kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR.

V případě, že objednané zboží nebude možné dodat z důvodů vyprodání zásob nebo se bude jednat o úzce specifikovanou objednávku, může být dodací lhůta delší, než je uváděna, případně může být objednávka stornována. O této skutečnosti budete obratem informováni telefonicky nebo e-mailem.

V souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní a je bez známek opotřebení a používání.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Platební podmínky a doprava

Platební podmínky jsou uvedeny v sekci Platba a doprava.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze navzájem kombinovat.

Možnost vrácení zboží:

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do14 dnů od jeho doručení.

 

Zboží musí být vráceno nepoškozené a nepoužité, s dokladem o koupi.

 

Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.

 

 

 

 

 

 

Záruka a reklamace:

Záruka na zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě se řídí platnými zákony.

záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží, ale nevztahujese na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Reklamaci můžete uplatnit poštou na shora uvedenou adresu, nebo emailem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Dle zákona č.101/2000 Sb.jsou veškeré osobní údaje použité pouze pro vyřízení objednávky a nejsou předávány dalším osobám.

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 Vás informujeme o zákonné možnosti využití mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit spotřebitel u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu.

Kontakt: www.coi.cz, zde naleznete bližší informace.

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za nákup zboží, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

MmUzZGRjZ